cabinet.nicolae@yahoo.com
0733.055.181

RECUPERARE CREANȚE

RECUPERARE CREANȚE

Cadrul legislativ pentru recuperarea creanțelor:

  1. Codul de Procedură Civilă
  2. Codul civil
  3. Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței

Principiile aplicate:

  1. Principiul negocierii cu debitorul în vederea realizării unei tranzacții.
  2. Principiul combinării negocierilor cu executarea silita.
  3. Principiul utilizării căilor eficiente pentru obținerea titlului și executare.