cabinet.nicolae@yahoo.com
0733.055.181

INSOLVEȚĂ

INSOLVEȚĂ

Legea Insolvenței nr. 85/2014 stabilește regulile în domeniul prevenirii insolvenței și al insolvenței.

Poate solicita deschiderea procedurii unui debitor, orice creditor care deține o creanță certă, lichidă și exigibilă asupra patrimoniului debitorului de mai mult de 60 de zile și cu o valoare mai mare de 40.000 lei.

Prin creanță certă, în sensul prezentei legi, se înțelege acea creanță a carei existentă rezultă din însuși actul de creanță sau și din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.

Creditorii vor putea solicita deschiderea procedurii insolvenței doar în cazul în care, după compensarea datoriilor reciproce, de orice natură, suma datorată acestora va depăși valoarea prag de 40.000 lei.

De asemenea, debitorul poate solicita deschiderea procedurii de insolvență atunci cand are o datorie către creditori peste valoarea prag de 40.000 lei și care  dupa 60 de zile de la scadență, nu a platit datoria sa față de creditor sau se afla în stare de insolvență iminenta atunci cand se dovedește ca debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la data scadenței.

Debitorul aflat în stare de insolvența este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării de insolvența.

In cadrul procedurii de insolvență se poate prezenta judecatorului sindic, cu aprobarea creditorilor, un plan de redresare al societății cu propunerea de plată eșalonată a datoriei.

Executarea planului de reorganizare nu va putea depăși 3 ani, calculați de la data confirmării planului de către judecatorul sindic.