cabinet.nicolae@yahoo.com
0733.055.181

FALIMENT ȘI LICHIDARE JUDICIARĂ

FALIMENT ȘI LICHIDARE JUDICIARĂ

Atât creditorii cât și debitorul pot solicita deschiderea procedurii de faliment în condițiile în care debitorul are o datorie către creditori peste valoarea prag de 40.000 lei mai mare de 60 de zile.

In cazul falimentului, societatea nu mai are posibilitatea de a se reorganiza, urmarea falimentului fiind lichidarea tuturor activelor, recuperarea creanțelor creditorilor și în final radierea societății de la Registrul Comertului.

Procedura simplificată de faliment se aplica debitorilor aflați în stare de insolvența care se încadrează în una dintre următoarele categorii:

  1. a) profesioniști persoane fizice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, cu excepția celor care exercită profesii liberale;
  2. b) întreprinderi familiale, membrii întreprinderii familiale;
  3. c) debitori care fac parte din categoriile profesioniștilor, astfel cum sunt definiți la art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu excepția celor care exercită profesii liberale, precum și a celor cu privire la care se prevăd dispoziții speciale în ceea ce privește regimul insolvenței lor și îndeplinesc una dintre următoarele condiții:
  4. nu dețin niciun bun în patrimoniul lor;
  5. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite;
  6. administratorul nu poate fi găsit;
  7. sediul social/profesional nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerțului;
  8. d) persoane juridice dizolvate voluntar, judiciar sau de drept, anterior formulării cererii introductive, chiar dacă lichidatorul judiciar nu a fost numit sau, deși numit, mențiunea privitoare la numirea sa nu a fost înscrisă în registrul comerțului;
  9. e) debitori care și-au declarat prin cererea introductivă intenția de intrare în faliment;
  10. f) orice persoană care desfășoară activități specifice profesioniștilor, care nu a obținut autorizarea cerută de lege pentru exploatarea unei întreprinderi și nu este înregistrată în registrele speciale de publicitate; aplicarea prezentei legi față de aceste persoane nu exclude sancțiunile aplicabile pentru lipsa autorizării sau înregistrării respectivei persoane.